Integration

MEGA Energy Systems arbetar utöver med fristående enheter även med integration av energilager till produktionsenheter, som t ex vindkraft, solkraft och vattenkraft. Genom att tillföra energilager till befintliga anläggningar kan avkastningen på redan tagna investeringar öka samtidigt som ledtider kan minskas avsevärt genom att använda redan etablerad infrastruktur.

Vi skräddarsyr lösningar utifrån rådande förutsättningar såväl som anläggningsägarens önskemål. MEGA Energy Systems tar ett helhetsgrepp på uppdraget och ombesörjer hela processen från föranmälan till nätägare till systemintegration och färdiganmälan till nätägare.

Vi hjälper dig hitta rätt lösning.

Vill du veta vad du kan få ut av din anslutning? Eller är ditt företag intresserad av att ett batteri för egen verksamhet? Slå en signal eller skicka ett mail, så berättar vi mer.

Philip Appelsved

philip.appelsved@megaenergy.se
072 242 51 19

Kristoffer Najafi Olsén

kristoffer.olsen@megaenergy.se
070 348 84 78