Det innebär frekvensreglering

Frekvensreglering behövs för att motverka obalans mellan produktion och behov av effekt.
Vid högre uttag av effekt än produktion sjunker frekvensen, och vice versa.
Frekvensreglering används för att motverka denna obalans genom att antingen tillföra effekt till nätet, eller absorbera effekt från nätet.

Ca 90% av frekvensregleringen görs idag av vattenkraft. Batterier är dock bättre lämpade för ändamålet då de kan agera snabbare samt erbjuder möjlighet till symmetrisk upp- och nedreglering.

I takt med att vi avvecklar stabila producenter av el som kärnkraft och byter dessa mot volatila kraftslag som vind och sol behövs mer frekvensreglering. Ökningen är relativ det totala effektbehovet.

Så fungerar stödtjänstmarknaden

Vi hjälper dig hitta rätt lösning.

Vill du veta vad du kan få ut av din anslutning? Eller är ditt företag intresserad av att ett batteri för egen verksamhet? Slå en signal eller skicka ett mail, så berättar vi mer.

Philip Appelsved

philip.appelsved@megaenergy.se
072 242 51 19

Kristoffer Najafi Olsén

kristoffer.olsen@megaenergy.se
070 348 84 78