Batterisystem för energilagring och frekvensreglering

Ett fungerande elnät kräver balansering av tillgång och efterfrågan på effekt. MEGA Energy jobbar aktivt för att vara delaktiga i att skapa hållbar och pålitlig effektförsörjning i Sverige. Genom att ställa effektreserver till Svenska Kraftnäts förfogande kan vi alla bidra till att stabilisera elnätet, samtidigt som det är en god investering – för både plånbok och miljö.

Systemlösningar

Vår filosofi är att vi vill underlätta insteg på marknaden för våra kunder. Det tror vi görs bäst genom att våra kunder endast behöver förhålla sig till en motpart – MEGA Energy!

Säkerhet

I alla elektriska system är säkerhet A och O. I alla investeringar är avkastning A och O. MEGA Energys utgångspunkt är därför säkerhet – oavsett om det gäller mot brand eller driftstörning.

Kvalitet

MEGA Energys produkter är framtagna i Sverige för den svenska marknaden. Vi lägger stor vikt vid hög produktkvalitet såväl som hållbara värdekedjor.

Integration i fokus

Vi på MEGA har fokus på att integrera batterilager på befintliga produktionsanläggningar t.ex. vindkraft eller vattenkraft. Vi gör beräkningar och projekteringar för att maximera intäkterna på er befintliga anslutning.

Från kW till MW

Vi erbjuder modulära systemlösningar från 44 kW och uppåt. Oavsett om du är intresserad av mindre enheter eller projekterar parker i megawatt-skala har vi lösningar. Våra produkter bygger på komponenter i teknikens absoluta framkant – allt för att maximera din avkastning utan att tumma på säkerhet och pålitlighet.

Vår process

Första steget mot att installera och driftsätta ett energilagringssystem är att undersöka nätanslutningens beskaffenhet. Vi hjälper dig hitta rätt lösning utifrån dina förutsättningar och möjligheter. Allt ifrån kontakt med nätägare till dimensionering av ett system som passar dina behov och önskemål – vi är med dig hela vägen.